Misja gospodarcza do Danii i Szwecji

16 kwietnia, 2014 Brak komentarzy  

 

W dniach 7-11 kwietnia 2014 roku Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz 8 firm – Członków Klastra uczestniczyło w misji gospodarczej do Danii i Szwecji.  Misja była okazją do spotkań z przedsiębiorcami duńskimi i szwedzkimi oraz przedstawicielami duńskich klastrów branżowych. Podczas misji uczestnicy spotkali się z przedstawicielem Ambasady RP w Kopenhadze, który przedstawił informację na temat zdobywania kontraktów w Danii.  Uczestnicy wzięli także udział w Targach Plastteknik Nordik w Malmo – największych targach przetwórczych w Europie Północnej.

Udział w misji był okazją do nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami oraz klastrami, co z pewnością ułatwi zacieśnienia współpracy ze skandynawskim biznesem.

Misja gospodarcza była finansowana w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, a w 15 % ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze”,  Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

 

 

 

 

 

 

 

 Wyniki naboru na misję gospodarczą do Danii i Szwecji dla przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej w terminie 7-11 kwietnia 2014 r.

25 marca, 2014 Brak komentarzy  

 

Do udziału w misji gospodarczej do Danii i Szwecji w terminie 7-11 kwietnia 2014 r. dla przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zakwalifikowały się następujące firmy:

·         Zakład Narzędziowy Ekoplast Roman Glazik – 35 pkt.;

·         WW EKOCHEM Sp. z o.o. sp.k. – 34 pkt.;

·         Hanplast Tooling Sp. z o.o. – 26,5 pkt.;

·         KAPlast Sp. z o.o. – 26 pkt.;

·         Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych APLEX Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej – 23 pkt.;

·         OKT Polska Sp. z o.o. – 22,5 pkt.;

·         TMR Plastics Sp. z o.o. – 21 pkt.;

·         Shapers’ Polska Sp. z o.o. – 21 pkt.;

·         REMSOD Sp. z o.o. – 17.5 pkt.

Ponadto, obok ww. przedsiębiorstw, uczestnikiem misji gospodarczej będzie Bydgoski Klaster Przemysłowy.

Misja gospodarcza jest organizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.Misja gospodarcza do Danii i Szwecji

11 marca, 2014 Brak komentarzy  

Województwo Kujawsko-Pomorskie zaprasza regionalnych przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej do udziału w misji gospodarczej do Danii i Szwecji. Misja odbędzie się w terminie 7-11 kwietnia* 2014 r. W ramach misji zaplanowana została wizyta studyjna w jednym/dwóch przedsiębiorstwach branżowych, udział w targach Plastteknik Nordic 2014, rozmowy matchmakingowe z przedstawicielami firm z branży narzędziowo-przetwórczej.

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej (PKD sekcja C Przetwórstwo przemysłowe, dział 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych lub 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń), zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz spełniających inne kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa. Pierwszeństwo do udziału w misji mają członkowie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Przedsiębiorcy nie będący członkami Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, a spełniający pozostałe kryteria uczestnictwa, będą mogli wziąć udział w powyższej misji gospodarczej tylko w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych objętych preferencją. 

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej są finansowani w ramach pomocy de minimis.

Liczba firm objętych wsparciem: 9

Dokumenty należy przesłać korespondencyjnie (pocztą/kurierem) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora tj.:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 413
z dopiskiem na kopercie Rekrutacja na misję gospodarczą do Danii i Szwecji dla przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej w terminie 7-11 kwietnia 2014 r.

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Formularze uczestnictwa złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator Misji gospodarczej (Województwo Kujawsko-Pomorskie) zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia i złożenia dodatkowych wyjaśnień i informacji dot. profilu firmy, jej charakterystyki działalności i potencjału.

W Misji gospodarczej może wziąć udział jeden przedstawiciel danego przedsiębiorcy. Organizator gwarantuje transport, noclegi, wyżywienie, pokrywa koszty ubezpieczenia, organizacji spotkań i udziału w targach. Kosztami przedsiębiorcy będzie: dieta oddelegowanego pracownika, przygotowanie własnych materiałów promocyjnych oraz ewentualne inne wydatki związane z uczestnictwem w targach nie objęte dofinansowaniem w ramach projektu.

Językiem wiodącym Misji będzie język angielski.

Lista przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w Misji gospodarczej zostanie umieszczona na stronie internetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl, stronie poświęconej funduszom europejskim www.mojregion.eu, stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora www.coi.kujawsko-pomorskie.pl oraz stronie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego www.klaster.bydgoszcz.pl w terminie do **21 marca 2014 r.

Informacje o zakwalifikowaniu się danego przedsiębiorcy do udziału w Misji gospodarczej oraz ramowy program tej Misji zostanie również przesłany drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez przedsiębiorcę w Formularzu Uczestnictwa.

Misja gospodarcza jest organizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

Kontakt:  d.mierczynska@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 883 359 298

* Termin może ulec zmianie o +/- 1 dzień i jest zależny od czynników logistycznych. O zmianie terminu przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji zostaną niezwłocznie powiadomieni.
**W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu rekrutacji.

Pliki do pobrania:

regulamin

Zał. 1. załącznik nr 1 do regulaminu

Zał. 2. załącznik nr 2 do regulaminu

Zał. 3. załącznik nr 3 do regulaminu_wzór umowy

Zał. 4. załącznik nr 4 do regulaminu

Zał. 5. załącznik nr 5 do regulaminu

Zał. 6. załącznik nr 6 do regulaminu

Zał. 7. załącznik nr 7 do regulaminu

Zał. 8. załącznik nr 8 do regulaminuSymulacje wytłaczania w ofercie softPROGRESS

26 lutego, 2014 Brak komentarzy  

Członek Klastra – firma softPROGRESS nawiązała współpracę partnerską z firmą Altair Engineering Inc. w zakresie oferowania oprogramownia HyperXtrude do symualcji procesu wytłaczania tworzyw. Altair Engineering Inc. jest wiodącym dostawcą technologii i usług, które umożliwiają wprowadzanie innowacji i podejmowanie lepszych decyzji.

Zawarta umowa o współpracy pozwala softPROGRESS sprzedawać przedsiębiorstwom produkcyjnym w Polsce pakiet HyperXtrude firmy Altair przeznaczony do wirtualnych symulacji złożonych modeli przepływu płynów i transferu ciepła występujących w procesach wytłaczania tworzyw i metalu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.Konferencja „Zwiększenie wydajności i efektywności produkcji”

18 lutego, 2014 Brak komentarzy  Klaster rośnie w siłę

29 stycznia, 2014 Brak komentarzy  

Z przyjemnością informujemy, iż w styczniu kolejne dwie firmy przystąpiły do Klastra. Są to: Zakład Narzędziowy EKOPLAST (Bydgoszcz) oraz PRONAMET (Mosina).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszym Biurem.Konferencja prasowa Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

29 stycznia, 2014 Brak komentarzy  

W dniu 28 stycznia 2014 r. odbyła się konferencja prasowa Klastra, podczas której podsumowane zostały działania  zrealizowane w 2013 roku oraz omówione zostały założenia planu na rok 2014.

W konferencji uczestniczyli Członkowie Zarządu Klastra oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Poniżej znajdują się linki do audycji i artykułów, które ukazały się w mediach:

 

http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,15352150,Klaster_lowi_pracownikow__W_tej_branzy_praca_dla_kazdego.html

http://express.bydgoski.pl/302744,Bydgoski-Klaster-Przemyslowy-zatrudnia-prawie-4000-osob.html

https://bydgoszcz24.pl/artykul/bydgoszcz-klastrem-przemyslowym-stoi

http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/biznes/firmy-dbaja-o-szkolenie-kadr-bo-same-na-tym-zyskuja/13799852

http://www.radiopik.pl/5,10848,bydgoski-klaster-przemyslowyKolejne przystąpienia do Klastra

02 stycznia, 2014 Brak komentarzy  

Z satysfakcją informujemy, iż w ostatnich dniach grudnia do naszego Klastra przystąpiły kolejne cztery firmy. Są to: OKT Polska sp. z o.o. (Bydgoszcz), LEMAL sp. z o.o. (Bydgoszcz), PRODLEM sp. z o.o. (Bydgoszcz) oraz VERASHAPE  (Rzeszów).

Łącznie w 2013 roku do Klastra przystąpiło 23 Członków.

Obecnie prowadzone są rozmowy z kolejnymi podmiotami w sprawie przystąpienia do naszego Klastra. O ich efektach będziemy na bieżąco informować.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszym Biurem.Kolejni Członkowie Klastra

02 grudnia, 2013 Brak komentarzy  

Z satysfakcją informujemy, iż do naszego Klastra przystąpiły kolejne dwie firmy. Są to: APLEX sp. z o.o. (Bydgoszcz) oraz Shapers’ Polska sp. z o.o.  (Bydgoszcz).

Obecnie prowadzone są rozmowy z kolejnymi podmiotami w sprawie przystąpienia do naszego Klastra. O ich efektach będziemy na bieżąco informować.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszym Biurem.Spotkanie świąteczne

01 grudnia, 2013 Brak komentarzy  

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na spotkanie świąteczne połączone z powitaniem nowych Członków naszego stowarzyszenia, którzy przystąpili do Klastra w ostatnim okresie. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 roku o godz. 18 w Hotelu Pałac w Myślęcinku.(C) 2011 Progress Plus - Najlepsza Infolinia 801