Jak przystąpić do BKP?

Członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego może zostać przedsiębiorstwo, instytucja lub inny podmiot posiadający osobowość prawną (członek wspierający), a także osoba fizyczna (członek zwyczajny).

Składki członkowskie:

a) członkowie wspierający oraz członkowie zwyczajni prowadzący działalność gospodarczą – wysokość składek zależy od wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie/instytucji (wg stanu na dzień 1 stycznia każdego roku):

  • do 25 osób – 125 zł/miesięcznie,
  • od 26-100 osób – 250 zł/miesięcznie,
  • od 101-250 osób – 500 zł/miesięcznie,
  • powyżej 251 osób – 750 zł/miesięcznie.

b) członkowie zwyczajni nieprowadzący działalności gospodarczej – 150 zł rocznie.

Każdy nowo przyjęty członek uiszcza wpisowe w wysokości rocznej składki członkowskiej.

Wraz z deklaracją należy przedłożyć przynajmniej dwie rekomendacje od obecnych członków BKP (wspierających lub zwyczajnych).

 

Do pobrania:

Deklaracja członka wspierającego

Deklaracja członka zwyczajnego